Inici | Afegir a preferits | E-mail |   
 
LA PARRÒQUIA SERVEIS PARROQUIALS SERVEIS ACCIONS PASTORALS PREGUNTES
Parròquia de Sant Pau Tarragona  
 


S’ha presentat el Catecisme “Jesús és el Senyor” per a la Iniciació cristiana dels infants. Què suposa per a la Parròquia?

Cert, el dissabte passat, dia 19 de setembre, va haver-hi una sessió de treball, presentant les possibilitats del Catecisme "Jesús és el Senyor", el catecisme que serà referència en la Iniciació cristiana dels infants,  a la Parròquia ajudarà i acompanyarà la catequesi per una major efectivitat del que es proposa.

Van participar-hi cinc catequistes de la nostra Parròquia. A una d'elles, la M.Carme Domènech, li hem demanat que reflexiones sobre "Què suposa assumir el Catecisme "Jesús és el Senyor" per a nosaltres, a la Parròquia?:

a) famílies:

Ø      El Catecisme "Jesús és el Senyor" per a les famílies significa l'oportunitat de tenir en un sol document didàctic, senzill, atractiu, ordenat i sintetitzat, tots aquells elements de la nostra Fe en Jesús i de la Comunitat que cal que arribin a tots els integrants. Per tal de:

●Recordar-los-hi o fer-los-hi conèixer, segons els cassos.

●Facilitar-los-hi la seva implicació a la comunitat de creients, que és la Parròquia.

b) infants:

Ø      Amb aquest catecisme els infants es trobaran davant d'uns materials que són atractius i estan ben dissenyats. Aquests materials tenen la finalitat d'acompanyar la vivència personal de la Fe i la implicació de la família que els acompanya.

La seva lectura és planera però sempre demana l'acompanyament, ja sigui dels/de les catequistes, de la família o del mossèn.

Els exercicis són senzills i significatius:

            ●Jesús sempre hi es present.

            ●Afavoreixen sempre la pregària.

●Cada contingut treballat queda ben concretat, sintetitzat i adaptat a l'edat.

●El treball de conjunt fa descobrir la Comunitat Parroquial, la pertinença a l'Església i el sentit de la litúrgia.

c) Catequistes:

Ø      Assumir el Catecisme "Jesús és el Senyor" per als/les catequistes suposa una oportunitat de replantejar-nos la nostra pròpia manera d'actuar com a catequistes. Per una part ens podrem adonar de que l'esforç que hem anat fent fins ara és positiu. Per altra banda podrem revisar i millorar, adaptant-nos cada vegada millor a les necessitats actuals de la societat que vivim.

El llibre, el quadern d'exercicis i la guia didàctica estan dissenyats de manera que faciliten la comprensió i la tasca a desenvolupar.

d) Parròquia en el seu conjunt:

Ø      La Parròquia amb el Catecisme "Jesús és el Senyor" té l'oportunitat de:

Arribar a les famílies amb un instrument presentat de forma atractiva, però amb els elements fonamentals de la Fe en Jesucrist que professa l'Església i que cal que recordin o descobreixin, segons els cassos.

Renovar, sense perdre de vista la feina feta, la forma de treballar dels/de les catequistes en funció de la societat que tenim.

Facilitar una bona coordinació entre totes les "persones" que formem la Comunitat Parroquial, si seguim les orientacions per fer un bon ús dels materials proposats.

●És un bon moment per descobrir de nou la missió de la Parròquia.