Inici | Afegir a preferits | E-mail |   
 
LA PARR̉QUIA SERVEIS PARROQUIALS SERVEIS ACCIONS PASTORALS PREGUNTES
Parṛquia de Sant Pau Tarragona  
 


13 de maig de 2012

La comunitat parroquial, cridada a ser signe visible de la presència de Jesús en el món, hem d’avançar fent costat, generosament i solidàriament, a totes aquelles persones que trobem a la vora del camí. Això comporta que en les celebracions litúrgiques habituals, en els serveis pastorals i en tota l'activitat general, hem d'estar atenta per anar descobrint aquelles persones que, ocasionalment o permanentment, per malaltia, per edat, per accident o per naixença, elles mateixes i els qui hi conviuen, es troben privades, del tot o en part, de participar en la vida de la parròquia. Diu el Papa Benet XVI “«en l’acollida afectuosa de cada vida humana, sobretot la dèbil i malalta, el cristià expressa un aspecte important del seu testimoni evangèlic, seguint l’exemple de Crist, que s’ha inclinat davant els sofriments materials i espirituals de l’home per a guarir-los».

A través del Servei de Pastoral de la salut, als malalts els hi oferim els serveis que necessiten i que a la comunitat cal que tingui entre les seves finalitats, però també a través d'ells (de les persones malaltes) tota la comunitat ha de rebre informació i estímul per sentir-se unida a aquests germans i solidària de llur situació.

Des d'aquest Servei es prepararà periòdicament alguna celebració del sagrament de la Unció dels Malalts amb la participació de la comunitat (comunitària), sobretot en el dia del Senyor, en la qual podran rebre el sagrament diferents persones (col·lectiva), aquest any, el Diumenge VI de Pasqua /13 de maig de 2012, a les 12:00 hs. El VI Diumenge de Pasqua és el Diumenge en que celebrem habitualment la Pasqua amb un record particular per a la Pastoral de la salut:

LA UNCIÓ DELS MALALTS ÉS

 • un sagrament pel qual la comunitat cristiana preguem per la persona malalta, ungint-lo amb l’Oli dels malalts
 • un sagrament per ajudar els malalts a viure cristianament llur malaltia, ancianitat o minusvalidesa.
 • un sagrament que dóna la gràcia de l’Esperit amb la qual la persona és ajudada en la seva salut, confortada per la confiança en Déu i enfortida contra l’angoixa del seu sofriment.
 • una pregària que anima a creure que la vida val la pena de ser viscuda.
 • una ajuda per suportar el descoratjament, el rebuig o la rebel.lia que sovint hom sent davant una malaltia greu.

LA UNCIÓ DELS MALALTS NO ÉS

 • un sagrament per a l’últim moment de la vida (moribunds) i d’aquí el nom amb el qual, encara avui –tot i que cada vegada menys- ens hi referim: “extremaunció”
 • per a fer por i espantar
 • menys encara per quan la persona ja ha mort (per aquests moments l’església té la pregària pels difunts, per cert una pregària que cal conèixer i valorar.
 • un ritus “màgic” per recobrar la salut

QUI VIU L’EXPERIÈNCIA PER CELEBRAR-LO?

 • els malalts greus.
 • les persones que s’han de sotmetre a una operació seriosa.
 • la gent gran amb limitacions físiques o bé amb una vellesa patològica o precoç.
 • les persones grans i/o delicades de salut, encara que no pateixin cap malaltia seriosa.

(Les persona que desitgin celebrar aquest sagrament, però no tinguin mitjà de desplaçament que ens ho faci saber i t trobarem qui les acompanyi. Si hi ha persones que considerin celebrar-ho, per raons de la malaltia, a casa un altra dia també que ens ho facin saber, si us plau).

Per a tenir-ho present: A qui manifesti voler celebrar el Sagrament de La Unció, al Despatx parroquial, se’ls avisarà de la preparació prèvia.