Inici | Afegir a preferits | E-mail |   
 
LA PARRÒQUIA SERVEIS PARROQUIALS SERVEIS ACCIONS PASTORALS PREGUNTES
Parròquia de Sant Pau Tarragona  
 


2 reg.   |   INICI: 1

CELEBRACIÓ DEL BAPTISME

“Jo et batejo en el nom del Pare i del Fill i de l’Esperit Sant”

 

 

Els Signes en la Celebració del Bateig

 

Sovint les nostres paraules se'ns queden curtes per expressar les realitats del nostre cor. Els signes són més amplis i més expressius per traduir els nostres sentiments.

Amb més raó encara ens serviran per "dir" el misteri immens que és Déu.

 

ACOLLIMENT DE L'ASSEMBLEA

EI baptisme no és només un assumpte personal. Afecta tota la comunitat cristiana. Aquesta ho manifesta acollint els nouvinguts acompanyats pels pares i padrins.

 

ESCOLTAR LA PARAULA

De quina paraula es tracta? De la paraula de Déu. Cadascú escolta i acull aquesta Paraula i demana la força per a fer-la viva en el cor de la vida quotidiana.

 

LA PROFESSIÓ DE FE

Davant la comunitat cristiana el mossèn estableix un diàleg amb els pares i el padrí i la padrina si es tracta d'un infant petit o amb el batejat si és un adult. Són les promeses del baptisme:

"Renuncieu, doncs, al pecat per viure en la llibertat dels fills de Déu?”,  "Sí, hi renuncio" .

Tot seguit es fa la professió de fe:

"Creieu en Déu Pare, Fill i Esperit Sant?",  "Sí, hi crec."

 

L'AIGUA

Un dels signes principals del baptisme és l'aigua.

L’aigua és font de vida, que fecunda, regenera i purifica. L’aigua del baptisme simbolitza l'entrada a la vida de Déu. Ser batejat és ser submergit en la mort amb Crist, i participar,  ja des d'ara, en la resurrecció.

 

L'OLI DEL CRISMA

EI mossèn marca el cap del batejat amb l'oli del Crisma. Aquest ritu consagra el batejat com a fill de Déu i testimoni de la bona notícia enmig del poble cristià. A més, l'oli simbolitza la força, la suavitat i la bellesa de l'Esperit que impregnarà el nou cristià.

 

LA LLUM

EI ciri encès en el Ciri Pasqual, és portat pels adults. Recorda la nit pasqual i tot el misteri de Crist mort i ressuscitat. EI nou cristià caminarà a la llum de la resurrecció.

 

  PER A PENSAR-HI!

1)  El baptisme se celebra a tota  l’Església, però cada arxiprestat pot determinar la manera concreta de preparar-lo i celebrar-lo, segons les particularitats del lloc .i de les persones, i ha de vetllar  per l’acompliment del que és comú a tota l'Església. (vegeu  R.31)

  INFORMACIONS I CALENDARI PER A L´ANY 2011